Lammutustööd

Lammutusprojekti kõige olulisem aspekt on planeerimisetapp. Hindame teie vajadusi, et luua kohandatud lammutuskava, mis maksimeerib ohutust ja tõhusust. Põhjalik plaan aitab meil ka hinnata kulusid, vajalikke seadmeid, oodatavat prahti ja projekti ajakava.

Ehitise asukoht, suurus, materjalid ja seisukord, samuti projekti põhjus on kõik tegurid, mida me plaani loomisel silmas peame. Muud kaalutlused on järgmised:

  • Topograafia
  • Kommunikatsioonid
  • Ohtlikud materjalid, mis tuleb enne lammutamist eemaldada, näiteks asbest ja pliid
  • Konkstruktiivsed ohud
  • Hoone ajalooline tähendus
  • Ehitus-, tule- ja keskkonnanõuded
  • Lähedus teiste hoonetega
  • Projekti mõju naabritele, külgnevatele elementidele ja keskkonnale
  • Hooajalised tingimused

Meie meeskonnal on kogemusi paljude lammutus projektidega, mis vastavad paljude erinevate klientide, nt föderaal-, munitsipaal-, tööstus- ja äriklientide nõudmistele.

Hoonete täielik lammutamine.

Täieliku hoonete lammutamisprojektides demonteerime maapealse osa ja teostame vundamentide, keldrite ja maa-aluste kommunikatsioonide eemaldamise.
Nordroad_hoone_täelik_lammutamine

Hoonete osaline lammutus.

Osalistes lammutamisprojektides eemaldame renoveerimise või laiendamiseks vaid osa konstruktsioonist. Me võime eemaldada konstruktsiooni sisu või eemaldada ehitistest seinad, et oleks võimalik täiendusi ehitada.

Nordroad_hoone_osaline_lammutus

Hoone siselammutus.

Siselammutamise projektides teostame siseseinte, põrandate, vahelagede demonteerimise. Vajadusel eemaldame kandekonstruktsioone.

 NordRoad Teede ja platside aluste ehitus

Krundi ettevalmistus.

Eemaldame krundilt kasvavaid puid, kasvupinnast, betooni, lammutusjäätmeid ja prügi. Anname üle krundi sileda planeeritud pinnaga. Vajadusel tõstame pinna taset täitepinnase või purustatud telliskivide sisseveoga.

Nordroad_krundi_eetevalmistamine