Kaeve- ja planeerimistööd

Teeme Teie kaeve-ja planeerimistööd hoolega ära!

 •  Ehitusplatside ettevalmistus
 •  Koorimis, piikamis- ja kaevetööd
 •  Planeerimistööd
 •  Kuivendussüsteemide ehitus, rekonstrueerimine ja uuendamine
 • Truupide, sildade ehitus ja rekonstrueerimine
 • Teede ehitus, rekonstrueerimine ja uuendamine
 • Kändude juurimine ja likvideerimine
 • Uuendustööde kavade koostamine
 • Tiikide, paisjärvede ja veehoidlate ehitamine ja puhastamine
 • Kaabli ja veetrasside kaevamine
 • Vundamendi süvendi kaevamine
 • Parklate rajamine
 • Teede koorimine
 • Muud kaevetööd

Nordroad_Kaeve-ja_planeerimistööd

Nordroad_pinnasetööd_ehitusplatsid

Võtke meiega ühendust

Teie nimi *

Kontakttelefon *

E-posti aadress *

Teema

Sõnumi sisu *

Soovin, et minuga võetaks ühendust: *